Lứa tuổi vị thành viên/thanh niên là một giai đoạn chuyển tiếp và rất quan trọng đối với mỗi người. Giai đoạn này có rất nhiều thay đổi về tâm sinh lý, bước đầu hình thành nhân ...