Trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu năm học mới, hướng tới chào mừng Đại Hội Đoàn các cấp, Đại Hội Liên Đội, sáng ngày 29/9/2018 các chi đội đã tổ chức Đại hội ...