Ngày 5 tháng 11 năm 2018, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” và tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu ...