Cổng thông tin điện tử
Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2022 -  2023 như sau:
 30/04/22  Công khai  176
Nhằm chào mừng kỷ niệm 47 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2022), Liên đội trường THCS Hoàn Kiếm đã tổ chức hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục lòng yêu nước cho học sinh và giúp các em biết đến ...
 27/04/22  Công khai  223
Sáng ngày 25/4/2022, được sự chỉ đạo của Ban Thiếu niên, các chi đội trường THCS Hoàn Kiếm đã tổ chức thành công diễn đàn "Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường" trong giờ chào cờ đầu tuần nhằm góp phần giáo dục đạo đức, lối sống văn hoá, ngăn chặn nạn bạo lực học đường và định ...
 27/04/22  Công khai  195
Chiều ngày 23/4, theo đúng kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm, trường THCS Hoàn Kiếm đã tiến hành cho học sinh tham gia tranh tài vòng thi cấp quận “Đấu trường toán học - Vio edu”. Đây là vòng thi cao nhất – thử thách cuối cùng của các bạn học sinh khi tham gia sân chơi trực ...
 21/04/22  Công khai  102
Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 04/4/2022 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022, Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 06/4/2021 của UBND quận Hoàn Kiếm về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 ...
Nhằm đánh giá, phân loại viên chức làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá, phân loại là căn cứ để lập kế hoạch, quy hoạch phát triển nhân lực, để bố ...
Nhằm đánh giá, phân loại viên chức làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá, phân loại là căn cứ để lập kế hoạch, quy hoạch phát triển nhân lực, để bố ...
Nhằm đánh giá, phân loại viên chức làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá, phân loại là căn cứ để lập kế hoạch, quy hoạch phát triển nhân lực, để bố ...
Nhằm đánh giá, phân loại viên chức làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá, phân loại là căn cứ để lập kế hoạch, quy hoạch phát triển nhân lực, để bố ...
Nhằm đánh giá, phân loại viên chức làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá, phân loại là căn cứ để lập kế hoạch, quy hoạch phát triển nhân lực, để bố ...