Quy ước nếp sống văn hóa của nhà trường

(Ban hành kèm theo Quyết định số 165/ QĐ-THCSHK ngày 21/10/2019

của trường THCS Hoàn Kiếm)

Thực hiện  Nghị định số 04/2015 /NĐ-CP ngày 09/01/2015  của Chính phủ về quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan

Để phát huy quyền làm chủ, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ viên chức trong cơ quan.

Điều 1 : Ban hành Quy ước nếp sống văn hóa của nhà trường như sau

1.Văn hoá trong giờ làm việc:

- Thực hiện nghiêm chỉnh giờ giấc làm việc, không đi muộn, về sớm, không sử dụng điện thoại di động trong giờ dạy học, nghỉ làm phải có đơn xin phép. Thực hiện đúng nội quy của cơ quan.

- Trang phục lịch sự, chỉnh tề, đúng tác phong sư phạm. Ngày lễ, hội nghị mặc lễ phục. Đeo thẻ viên chức, thứ hai đầu tuần mặc đồng phục nhà trường, không mặc quần bò đến trường.

2. Văn hoá trong giao tiếp ứng xử:

- Ứng xử có văn hoá trong quan hệ giao tiếp (trực tiếp hoặc điện thoại) không nói năng tuỳ tiện, thiếu văn hoá, thiếu tôn trọng người khác, ứng xử với đồng nghiệp, phụ huynh đúng mực.

- Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác và sinh hoạt.

3. Văn hoá trong hội họp

- Tổ chức hội họp và đến họp đúng giờ quy định, không tự tiện bỏ họp giữa giờ, nghỉ họp phải báo cáo.

- Không hút thuốc lá trong phòng họp, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp, không ăn kẹo cao su.

- Không nói chuyện và làm việc riêng.

- Muốn phát biểu phải được sự đồng ý của chủ tọa hội nghị, không nói xen ngang khi người khác đang phát biểu.

- Giữ thái độ từ tốn, tôn trọng chủ toạ và hội nghị khi phát biểu, tranh luận.

4. Văn hoá trong sinh hoạt

- Không bỏ đi làm việc riêng trong giờ làm việc (đặc biệt trong giờ sinh hoạt nhóm chuyên môn), trong trường hợp đặc biệt phải báo BGH.

- Nhiệt tình tham gia các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao... do trường và ngành tổ chức.

- Không gây tiếng ồn lớn trong giờ học, ảnh hưởng đến xung quanh.

- Không uống rượu, bia trong giờ làm việc tại trường, không hút thuốc lá trong trường.

5. Văn hoá trong việc giữ gìn vệ sinh, an toàn nơi làm việc:

- Sắp xếp gọn gàng, sạch đẹp, vệ sinh nơi làm việc, chỗ để xe, nhà vệ sinh. Dừng xe và để xe đúng nơi qui định.

- Phải bỏ rác đúng nơi quy định.

- Sắp xếp lại bàn ghế, sắp xếp ĐDDH, đồ dùng và tài liệu cá nhân trước khi ra về, khi đứng lên, chịu trách nhiệm về khung cảnh sư phạm khu vực để đồ dùng của cá nhân.

- Tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm và điện thoại phục vụ cho công tác của trường.

6. Văn hoá trong quan hệ với nhân dân và chính quyền sở tại:

- Quan hệ tốt, thân thiện với nhân dân, phụ huynh học sinh và chính quyền địa phương.

- Thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, quy định của chính quyền địa phương nơi trường đóng và nơi cán bộ giáo viên cư trú.

- Tự nguyện giúp nhân dân và chính quyền sở tại theo khả năng của mình khi có yêu cầu.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Bản Quy ước này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan có trách nhiệm giám sát việc thực hiện quy ước.

Quy ước này đã được toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường thảo luận và nhất trí thông qua. Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt sẽ được biểu dương khen thưởng, nếu vi phạm tuỳ theo tính chất, mức độ có thể bị trừ điểm thi đua, phê bình hoặc xử lý kỷ luật./.    

                                                            HIỆU TRƯỞNG