Thông tin chi tiết:
Nguyễn Kiều Duyên
Họ và tên Nguyễn Kiều Duyên
Ngày tháng năm sinh 02/07/1973
Giới tính Nữ
Chức vụ Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Cao học
Điện thoại 0913321565
Email kduyenhk@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách