Thông tin chi tiết:
Nguyễn Mai Anh
Họ và tên Nguyễn Mai Anh
Ngày tháng năm sinh 31/05/1969
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Bí thư, Phó Hiệu Trưởng
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Điện thoại 0983360956
Email hkmaianh@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách