• Bùi Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Ban
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0982190990
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Tạ Liên Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó ban
  • Điện thoại:
   0903458564
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Nguyễn Tường Am
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0978456324
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com