Thông tin chi tiết:
Bùi Thị Loan
Họ và tên Bùi Thị Loan
Ngày tháng năm sinh 19/02/1978
Giới tính Nữ
Chức vụ Trưởng Ban
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Cao học
Thuộc về bộ phận Môn Ngữ Văn
Điện thoại 0982190990
Email thcshoankiem.edu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách