Thông tin chi tiết:
Nguyễn Tường Am
Họ và tên Nguyễn Tường Am
Ngày tháng năm sinh 13/05/1968
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng, Ủy viên
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Ngoại Ngữ
Điện thoại 0978456324
Email thcshoankiem.edu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách