• Nguyễn Kiều Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0913321565
  • Email:
   kduyenhk@gmail.com
 • Nguyễn Mai Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư, Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983360956
  • Email:
   hkmaianh@gmail.com
 • Đỗ Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó, Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0934518998
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Nguyễn Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng, Phó chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0983319889
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Trịnh Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng, tổ phó
  • Điện thoại:
   0913866776
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Bùi Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Ban
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0982190990
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Tạ Liên Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó ban
  • Điện thoại:
   0903458564
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Nguyễn Hải Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0988652445
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Đỗ Hải HIếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0982589223
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Trần Mạnh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0969070770
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Trần Kim Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng Phụ trách
  • Điện thoại:
   0986576000
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Hoàng Khánh Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đoàn
  • Điện thoại:
   0985622222
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com