• Nguyễn Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0983319xxx
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Y tế
  • Điện thoại:
   0353338xxx
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Vũ Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên sinh học
  • Điện thoại:
   0912863xxx
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Trần Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Âm nhạc
  • Điện thoại:
   0987804xxx
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com