• Đỗ Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó, Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0934518998
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Nguyễn Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng, Phó chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0983319889
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0353338990
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Vũ Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0912863889
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Trần Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0987804786
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com