• Nguyễn Dương Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0983528202
  • Email:
   aizobato@gmail.com
 • Phạm Diệu Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngữ Văn
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Hoàng Khánh Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Tổng phụ trách
  • Điện thoại:
   098562xxxx
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com