• Nguyễn Dương Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0983528202
  • Email:
   aizobato@gmail.com
 • Hoàng Khánh Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đoàn
  • Điện thoại:
   0985622222
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0353338990
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Đỗ Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng Văn 6
  • Điện thoại:
   0987709765
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Vật Lý
  • Điện thoại:
   0979168765
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Phạm Cẩm Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán - Lý, Phó tổng phụ trách
  • Điện thoại:
   0977.430.778
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Nguyễn Thị Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Điện thoại:
   0964233908
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Bùi Quỳnh Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh học
  • Điện thoại:
   0989789000
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Vũ Thị Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Sinh học
  • Điện thoại:
   0389968678
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Phạm Diệu Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0956473838
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com