Thông tin chi tiết:
Nguyễn Dương Chi
Họ và tên Nguyễn Dương Chi
Ngày tháng năm sinh 21/12/1992
Giới tính Nữ
Chức vụ Bí thư
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Môn Ngữ Văn
Điện thoại 0983528202
Email aizobato@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách