• Trần Kim Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng Phụ trách
  • Điện thoại:
   0986576000
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Phạm Cẩm Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán - Lý, Phó tổng phụ trách
  • Điện thoại:
   0977.430.778
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com