Thông tin chi tiết:
Hoàng Khánh Linh
Họ và tên Hoàng Khánh Linh
Ngày tháng năm sinh 21/06/1994
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó bí thư Đoàn
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Môn Hóa học
Điện thoại 0985622222
Email thcshoankiem.edu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách