Thông tin chi tiết:
Trần Kim Chi
Họ và tên Trần Kim Chi
Ngày tháng năm sinh 31/08/1984
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổng Phụ trách
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Môn Tin học
Điện thoại 0986576000
Email thcshoankiem.edu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách