• Nguyễn Hải Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0988652xxx
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Đỗ Hải HIếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0982589xxx
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Y tế
  • Điện thoại:
   0353338xxx
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Đoàn Phan Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0902234xxx
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Đinh Văn Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0912346xxx
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com