Thông tin chi tiết:
Đinh Văn Phong
Họ và tên Đinh Văn Phong
Ngày tháng năm sinh 17/09/1985
Giới tính Nam
Chức vụ Bảo vệ
Điện thoại 0912346xxx
Email thcshoankiem.edu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách