Thông tin chi tiết:
Đỗ Hải HIếu
Họ và tên Đỗ Hải HIếu
Ngày tháng năm sinh 13/03/1977
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ phó
Điện thoại 0982589223
Email thcshoankiem.edu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách