Thông tin chi tiết:
Đoàn Phan Trường
Họ và tên Đoàn Phan Trường
Ngày tháng năm sinh 07/03/1985
Giới tính Nam
Chức vụ Bảo vệ
Điện thoại 0902234xxx
Email thcshoankiem.edu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách