Thông tin chi tiết:
Nguyễn Hải Anh
Họ và tên Nguyễn Hải Anh
Ngày tháng năm sinh 03/06/1971
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng
Trình độ Đại học
Điện thoại 0988652445
Email thcshoankiem.edu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách