Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Huệ
Họ và tên Nguyễn Thị Huệ
Ngày tháng năm sinh 17/11/1988
Giới tính Nữ
Chức vụ Ủy viên
Thuộc về bộ phận Y tế
Điện thoại 0353338990
Email thcshoankiem.edu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách