• Nguyễn Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0983319xxx
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Trần Kim Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng Phụ trách
  • Điện thoại:
   0986576xxx
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Phạm Thị Hồng Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng nhóm toán 8
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0904760xxx
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Vũ Thị Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Sinh học
  • Điện thoại:
   0389968xxx
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Vũ Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên sinh học
  • Điện thoại:
   0912863xxx
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Vật Lý
  • Điện thoại:
   0979168xxx
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Trần Thị Hằng Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán
  • Điện thoại:
   0983015xxx
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Phạm Cẩm Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Toán - Lý
  • Điện thoại:
   0977.430.xxx
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Bùi Quỳnh Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Sinh học
  • Điện thoại:
   0989789xxx
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Nguyễn Mai Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng nhóm Hoá học
  • Điện thoại:
   0937421xxx
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Phạm Thị Hướng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng nhóm Sinh học
  • Điện thoại:
   0936831xxx
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com