Thông tin chi tiết:
Nguyễn Kim Dung
Họ và tên Nguyễn Kim Dung
Ngày tháng năm sinh 29/08/1969
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng, Phó chủ tịch công đoàn
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Môn Hóa học
Điện thoại 0983319889
Email thcshoankiem.edu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách