Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Họ và tên Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày tháng năm sinh 23/04/1993
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Toán
Thuộc về bộ phận Môn Toán
Điện thoại 0964233908
Email thcshoankiem.edu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách