Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hoà
Họ và tên Nguyễn Thị Hoà
Ngày tháng năm sinh 13/02/1967
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Toán
Thuộc về bộ phận Môn Toán
Điện thoại 0964532686
Email thcshoankiem.edu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách