Thông tin chi tiết:
Phạm Cẩm Hà
Họ và tên Phạm Cẩm Hà
Ngày tháng năm sinh 13/11/1995
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Toán - Lý, Phó tổng phụ trách
Thuộc về bộ phận Môn Toán - Lý
Điện thoại 0977.430.778
Email thcshoankiem.edu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách