Thông tin chi tiết:
Trần Mạnh Tuấn
Họ và tên Trần Mạnh Tuấn
Ngày tháng năm sinh 07/07/1980
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ phó
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Môn Toán
Điện thoại 0969070770
Email thcshoankiem.edu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách