• Nguyễn Tường Am
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng, Ủy viên
  • Điện thoại:
   0978456324
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Trịnh Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng, tổ phó
  • Điện thoại:
   0913866776
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Tạ Liên Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó ban
  • Điện thoại:
   0903458564
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ngọc Diệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh - Thư ký hội đồng
  • Điện thoại:
   0922176999
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Nguyễn Hoài Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Mỹ Thuật
  • Điện thoại:
   0976467789
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Trần Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0987804786
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Nguyễn Trí Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0975848392
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Bùi Thuỳ Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngoại Ngữ
  • Điện thoại:
   03644099xxx
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Đoàn Văn Nhu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Thể dục
  • Điện thoại:
   0976342xxx
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Lê Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng nhóm Mỹ Thuật
  • Điện thoại:
   0986967xxx
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Lê Ngọc Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Thể dục
  • Điện thoại:
   0962536537
  • Email:
   longquochung1983@gmail.com