Thông tin chi tiết:
Lê Anh Tuấn
Họ và tên Lê Anh Tuấn
Ngày tháng năm sinh 23/11/1980
Giới tính Nam
Chức vụ Nhóm trưởng nhóm Mỹ Thuật
Thuộc về bộ phận Môn Mỹ Thuật
Điện thoại 0986967xxx
Email thcshoankiem.edu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách