Thông tin chi tiết:
Lê Ngọc Hưng
Họ và tên Lê Ngọc Hưng
Ngày tháng năm sinh 03/12/1983
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên môn Thể dục
Điện thoại 0962536537
Email longquochung1983@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách