Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Ngọc Diệp
Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Diệp
Ngày tháng năm sinh 23/01/1972
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiếng Anh - Thư ký hội đồng
Thuộc về bộ phận Môn Tiếng Anh
Điện thoại 0922176999
Email thcshoankiem.edu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách