Thông tin chi tiết:
Nguyễn Trí Thắng
Giáo viên Tiếng Anh Nguyễn Trí Thắng
Ngày tháng năm sinh 25/05/1961
Giới tính Nam
Thuộc về bộ phận Môn Tiếng Anh
Điện thoại 0165333xxx
Email thcshoankiem.edu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách