Thông tin chi tiết:
Nguyễn Trí Thắng
Họ và tên Nguyễn Trí Thắng
Ngày tháng năm sinh 25/05/1961
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiếng Anh
Thuộc về bộ phận Môn Tiếng Anh
Điện thoại 0975848392
Email thcshoankiem.edu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách