Thông tin chi tiết:
Nguyễn Hoài Nam
Họ và tên Nguyễn Hoài Nam
Ngày tháng năm sinh 13/05/1978
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Mỹ Thuật
Trình độ Đại học
Điện thoại 0976467789
Email thcshoankiem.edu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách