Thông tin chi tiết:
Tạ Liên Hương
Họ và tên Tạ Liên Hương
Ngày tháng năm sinh 25/07/1968
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó ban
Thuộc về bộ phận Môn Tiếng Anh
Điện thoại 0903458564
Email thcshoankiem.edu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách