Thông tin chi tiết:
Tạ Liên Hương
Giáo viên Tiếng Anh Tạ Liên Hương
Ngày tháng năm sinh 25/07/1968
Giới tính Nữ
Thuộc về bộ phận Môn Tiếng Anh
Email thcshoankiem.edu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách