Thông tin chi tiết:
Trịnh Thanh Huyền
Họ và tên Trịnh Thanh Huyền
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Nhóm trưởng, tổ phó
Thuộc về bộ phận Môn Âm nhạc
Điện thoại 0913866776
Email thcshoankiem.edu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách