• Nguyễn Thanh Hướng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư viện
  • Điện thoại:
   0985695xxx
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Đặng Thị Phương Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Địa Lý
  • Điện thoại:
   0985449xxx
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Đỗ Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng Văn 6
  • Điện thoại:
   0987709xxx
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giải A3 Giáo viên dạy giỏi Ngữ văn tích hợp văn minh thanh lịch năm 2013 và 2014

 • Nguyễn Thị Hoa Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên môn Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0989398xxx
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Đỗ Thị Trinh Thục
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Văn
  • Điện thoại:
   0948597xxx
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Nguyễn Giang Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng nhóm Lịch Sử
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Lê Minh Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng nhóm Giáo dục Công dân
  • Điện thoại:
   0988899xxx
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Phạm Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0983821xxx
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Lê Thị Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0944661xxx
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Phạm Diệu Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngữ Văn
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Ngô Diệp Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngữ Văn - Lịch Sử
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com