• Phạm Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngữ Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983821602
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Đỗ Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó, Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0934518998
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Bùi Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Ban
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0982190990
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Đỗ Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng Văn 6
  • Điện thoại:
   0987709765
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Vũ Thị Thanh Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng nhóm Địa lý
  • Điện thoại:
   0949031689
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Ngô Diệp Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngữ Văn - Lịch Sử
  • Điện thoại:
   0902678145
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Nguyễn Giang Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng nhóm Lịch Sử
  • Điện thoại:
   0904567382
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Phạm Diệu Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0956473838
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Đỗ Thị Trinh Thục
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Văn
  • Điện thoại:
   0948597000
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Lê Thị Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0944661999
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Hướng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư viện
  • Điện thoại:
   0985695xxx
  • Email:
   thcshoankiem.edu@gmail.com