Thông tin chi tiết:
Đỗ Thị Thu Hằng
Họ và tên Đỗ Thị Thu Hằng
Ngày tháng năm sinh 06/11/1987
Giới tính Nữ
Chức vụ Nhóm trưởng Văn 6
Điện thoại 0987709765
Email thcshoankiem.edu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách