Thông tin chi tiết:
Lê Thị Minh
Họ và tên Lê Thị Minh
Ngày tháng năm sinh 06/06/1966
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Ngữ Văn
Thuộc về bộ phận Môn Ngữ Văn
Điện thoại 0944661999
Email thcshoankiem.edu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách