Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Họ và tên Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày tháng năm sinh 11/08/1968
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Môn Ngữ Văn
Điện thoại 0934293000
Email thcshoankiem.edu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách