Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hoa Thành
Họ và tên Nguyễn Thị Hoa Thành
Ngày tháng năm sinh 19/10/1983
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên môn Ngữ văn
Điện thoại 0989398xxx
Email thcshoankiem.edu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách