Thông tin chi tiết:
Phạm Diệu Linh
Họ và tên Phạm Diệu Linh
Ngày tháng năm sinh 15/07/1993
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Ngữ Văn
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Môn Ngữ Văn
Điện thoại 0956473838
Email thcshoankiem.edu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách