Thông tin chi tiết:
Vũ Thị Thanh Loan
Họ và tên Vũ Thị Thanh Loan
Ngày tháng năm sinh 01/01/1973
Giới tính Nữ
Chức vụ Nhóm trưởng nhóm Địa lý
Thuộc về bộ phận Nhóm Địa lý
Điện thoại 0949031689
Email thcshoankiem.edu@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách