Văn bản liên quan

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị lãnh đạo các đơn vị tiếp tục tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, ATGT cho học sinh; cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường học, cụ thể:

Ngày ban hành:
19/04/2019
Ngày hiệu lực:
19/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận xây dựng Kế hoạch về việc tổ chức khảo sát học sinh Tiểu học và THCS tham dự Kỳ thi toán quốc tế WMI năm 2019 tại Nhật Bản, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
22/04/2019
Ngày hiệu lực:
22/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 08/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

Ngày ban hành:
19/04/2019
Ngày hiệu lực:
19/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 08/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019; Công văn số 1432/SGDĐT-CTTT ngày 19/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019;

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND quận Hoàn Kiếm ngày 10/4/2019 của UBND quận Hoàn Kiếm về việc triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” quận Hoàn Kiếm năm 2019;

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn quận Hoàn Kiếm thực hiện các nội dung sau:

Ngày ban hành:
22/04/2019
Ngày hiệu lực:
22/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo ATTP và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới; thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về ATTP; Chỉ thị số 10/CT-TU ngày 27/10/2016 của Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội; thực hiện kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 08/4/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019; UBND quận Hoàn Kiếm xây dựng Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2019 (sau đây gọi tắt là Tháng hành động) với chủ đề “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” như sau:

Ngày ban hành:
10/04/2019
Ngày hiệu lực:
10/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo và hướng dẫn thực hiện một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
05/01/2019
Ngày hiệu lực:
05/01/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực