Lịch công tác

Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 07/06/2020

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
01/06/2020
Thi Học kỳ 2 môn Địa khối 9
Ban giám hiệu Trường THCS Hoàn Kiếm Học sinh khối 9
Tiết 3-4: Sinh hoạt nhóm Anh
Nhóm trưởng Trường THCS Hoàn Kiếm Giáo viên Ngoại ngữ
Tiết 4: Thi Học kỳ 2 môn Sinh học khối 9
Ban giám hiệu Trường THCS Hoàn Kiếm Học sinh khối 9
Thứ Ba
02/06/2020
Tiết 1-2: Sinh hoạt nhóm Văn
Nhóm trưởng Trường THCS Hoàn Kiếm Giáo viên môn Ngữ văn
8h: Nộp bài khảo sát Văn, Toán, Anh 9
Ban giám hiệu Trường THCS Hoàn Kiếm Giáo viên 9 các môn Văn, Toán, Anh
Tiết 2: Thi Học kỳ 2 môn Hóa học 9
Ban giám hiệu Trường THCS Hoàn Kiếm Học sinh khối 9
8h30: Lên điểm khảo sát khối 9
Đ/c Diệp Trường THCS Hoàn Kiếm Đ/c Diệp, Huệ, Cẩm Hà
Nộp danh sách Hội đồng xét tốt nghiệp lên PGD
Ban giám hiệu Trường THCS Hoàn Kiếm Giáo viên Chủ nhiệm 9
Thứ Tư
03/06/2020
Tiết 2: Thi Học kỳ 2 môn Lịch sử 9
Ban giám hiệu Trường THCS Hoàn Kiếm Học sinh khối 9
Thứ Năm
04/06/2020
Nộp đề cương ôn tập Học kỳ 2 khối 6, 7, 8
Ban giám hiệu Trường THCS Hoàn Kiếm Nhóm trưởng các môn khối 6, 7, 8
Tiết 2: Thi Học kỳ 2 môn Công nghệ 9
Ban giám hiệu Trường THCS Hoàn Kiếm Học sinh khối 9
Thứ Sáu
05/06/2020
Các lớp khối 6, 7, 8 nhận đề cương ôn tập học kỳ 2
Đ/c Mai Anh Trường THCS Hoàn Kiếm Giáo viên chủ nhiệm các lớp khối 6, 7, 8
Thứ Bảy
06/06/2020
Tiết 2: Thi Học kỳ 2 môn Vật lý 9
Ban giám hiệu Trường THCS Hoàn Kiếm Học sinh khối 9