Lịch công tác

Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022

Thời gian Buổi Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
03/10/2022
Sáng Tiết 1: Phát động tuần lễ Học tập suốt đời
Ban giám hiệu Trường THCS Hoàn Kiếm Học sinh toàn trường
Thứ Ba
04/10/2022
Cả ngày Các lớp học theo TKB
Ban giám hiệu Trường THCS Hoàn Kiếm Học sinh toàn trường
Thứ Tư
05/10/2022
Cả ngày Các lớp học theo TKB
Ban giám hiệu Trường THCS Hoàn Kiếm Học sinh toàn trường
Thứ Năm
06/10/2022
Chiều Họp Liên tịch
Ban giám hiệu Trường THCS Hoàn Kiếm BGH, Thư kí hội đồng, Tổ trưởng chuyên môn, Tổng phụ trách, Chủ tịch Công đoàn.
Họp Hội đồng giáo dục
Ban giám hiệu Trường THCS Hoàn Kiếm Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường
Họp khối chủ nhiệm
Ban giám hiệu Trường THCS Hoàn Kiếm BGH, Giáo viên chủ nhiệm
Thứ Sáu
07/10/2022
Chiều Các lớp học theo TKB
Ban giám hiệu Trường THCS Hoàn Kiếm Học sinh toàn trường
Thứ Bảy
08/10/2022
Sáng Các tổ nộp biên bản đăng kí thi GVG Văn, Sử, Hóa và hội giảng đợt 1
Ban giám hiệu Trường THCS Hoàn Kiếm Tổ trưởng