Lịch công tác

Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 26/09/2021

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
20/09/2021
10h45: BGH trao quà trung thu cho HS có hoàn cảnh khó khăn
Ban giám hiệu Trường THCS Hoàn Kiếm BGH, PHHS có hoàn cảnh khó khăn
Các lớp học theo TKB
Ban giám hiệu Trực tuyến Học sinh toàn trường
Thứ Ba
21/09/2021
Các lớp học theo TKB
Ban giám hiệu Trực tuyến Học sinh toàn trường
Thứ Tư
22/09/2021
9h10-9h55: B Ngọc dạy CĐ môn Công nghệ lớp 9B
Ban giám hiệu Trực tuyến BGH, Phòng GDĐT, giáo viên Công nghệ, đ/c B Ngọc, học sinh lớp 9B
10h10-10h55: Th Loan dạy CĐ môn Địa Lớp 6A
Ban giám hiệu Trực tuyến BGH, Phòng GDĐT, giáo viên môn Địa, đ/c Thanh Loan, học sinh lớp 6A
11h-11h45: G Thu dạy CĐ môn Sử lớp 8A
Ban giám hiệu Trực tuyến BGH, Phòng GDĐT, giáo viên môn Sử, đ/c G Thu, học sinh lớp 8A
Các lớp học theo TKB
Ban giám hiệu Trực tuyến Học sinh toàn trường
Thứ Năm
23/09/2021
9h10-9h55: Đỗ Hằng dạy CĐ Văn lớp 6B
Ban giám hiệu Trực tuyến BGH, Phòng GDĐT, giáo viên môn Văn, đ/c Đỗ Hằng, học sinh lớp 6B
10h10-10h55: Ng Hằng dạy CĐ môn Lý lớp 9A
Ban giám hiệu Trực tuyến BGH, Phòng GDĐT, giáo viên môn Lý, đ/c Nguyễn Hằng, học sinh lớp 9A
Các lớp học theo TKB
Ban giám hiệu Trực tuyến Học sinh toàn trường
Thứ Sáu
24/09/2021
7h30-8h15: Đồng chí Mạnh Tuấn dạy CĐ môn Toán lớp 8E
Ban giám hiệu Trực tuyến BGH, Phòng GDĐT, giáo viên môn Toán, đ/c Mạnh Tuấn, học sinh lớp 8E
11h-11h45: Huyền dạy CĐ môn Âm nhạc lớp 7H
Ban giám hiệu Trực tuyến BGH, Phòng GDĐT, giáo viên Âm nhạc, đ/c Huyền, học sinh lớp 7H
11h-11h45: Đồng chí A Tuấn dạy CĐ môn Mỹ Thuật lớp 6A
Ban giám hiệu Trực tuyến BGH, Phòng GDĐT, giáo viên Mỹ thuật, đ/c A Tuấn, học sinh lớp 6A
Thứ Bảy
25/09/2021
Các lớp học theo TKB
Ban giám hiệu Trực tuyến Học sinh toàn trường