STT Tên tài liệu Ngày tải lên Tải về
1 Đề và đáp án thi học kì I toán 9 năm học 2019 - 2020 quận Hoàn Kiếm (13/12/2019) 05/01/2020
2 Đáp án đề khảo sát Toán 9 - Quận Hoàn Kiếm (10 - 5 - 2019) 22/05/2019
3 Đề khảo sát Toán 9 - Quận Hoàn Kiếm (10 - 5 - 2019) 22/05/2019
4 Đề kiểm tra HK2 Toán 9 - Quận Hoàn Kiếm 22/05/2019
5 Đề tham khảo môn Vật lí - kì thi tuyển sinh vào 10 THPT năm 2019 - 2020 10/03/2019
6 Đề tham khảo môn Tiếng Anh - kì thi tuyển sinh vào 10 THPT năm 2019 - 2020 10/03/2019
7 Đề tham khảo môn Lịch sử - kì thi tuyển sinh vào 10 THPT năm 2019 - 2020 10/03/2019
8 Đề tham khảo môn Sinh học - kì thi tuyển sinh vào 10 THPT năm 2019 - 2020 10/03/2019
9 Đề tham khảo môn Hóa học - kì thi tuyển sinh vào 10 THPT năm 2019 - 2020 10/03/2019
10 Đề tham khảo môn GDCD - kì thi tuyển sinh vào 10 THPT năm 2019 - 2020 10/03/2019
11 Đề tham khảo môn Địa lí - kì thi tuyển sinh vào 10 THPT năm 2019 - 2020 10/03/2019
12 Đề khảo sát chất lượng Toán 9 - Tháng 2 / 2019 09/03/2019
13 Đề cương ôn tập học kì 1 - Toán 7 08/03/2019
14 Đề cương ôn tập học kì 1 - Toán 8 08/03/2019
15 Đề cương ôn tập học kì 1 - Toán 6 08/03/2019
16 Đề cương ôn tập học kì 1 - Toán 9 23/12/2018
17 ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN LỚP 9, NĂM HỌC 2017 - 2018 20/12/2018
18 De thi HK2 mon Toan lop 9 nam hoc 2014-2015 quan Hoan Kiem 20/12/2018
19 Đề kiểm tra Toán 7 - HK1 19/12/2018
20 Đề thi Toán 9 - HK1 Quận Hoàn Kiếm 19/12/2018