Chùm ảnh về hoạt động trải nghiệm của học sinh tại Bạch Đằng Giang