Chùm ảnh về Lễ ký cam kết thực hiện ATGT, ANTH, PCMT, TNTT và TNXH

Tác giả: Hồng Nga