Công trình măng non của học sinh

Làm sạch cảnh quan, môi trường sống là hoạt động thường xuyên của học sinh

Nhằm mục đích giáo dục cho các em có ý thức chăm sóc, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp trong nhà trường và rèn luyện cho các em có thói quen yêu lao động, thực hiện tốt phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”