Công trình măng non của học sinh


Nhằm mục đích giáo dục cho các em có ý thức chăm sóc, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp trong nhà trường và rèn luyện cho các em có thói quen yêu lao động, thực hiện tốt phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”


Thư viện ảnh