Hình ảnh Thầy và trò lớp 6C trường THCS Hoàn Kiếm trong tiết Sinh hoạt tuyên truyền, tìm hiểu ý nghĩa "Giờ trái đất 2019"